Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

50000000.jpg

Vítáme Vás v naší školce

Blatná, Vrchlického :-)

Pevná linka: 383 422 078

materska.skola.vrchlickeho@seznam.cz

skoka.jpg

 

INFORMACE PRO RODIČE O PROVOZU

MŠ VRCHLICKÉHO, BLATNÁ od 10. 5. 2021

Od pondělí 10. 5. 2021 je mateřská škola otevřena pro všechny děti v běžném režimu bez povinnosti testování dětí.

 

SDĚLENÍ REGISTRAČNÍHO ČÍSLA K ZÁPISU DO MŠ:

Po ukončení termínu pro podání žádostí bude v týdnu od 10.- 14. května 2021 rodičům telefonicky sděleno registrační číslo.

 

INFORMACE O PŘIJETÍ - NEPŘIJETÍ DÍTĚTE DO MŠ:

Informace o přijetí či nepřijetí dítěte do MŠ bude zveřejněna pod registračními čísly v budově MŠ VRCHLICKÉHO a na webových stránkách školy dne 31. 5. 2021 po dobu 15 dní.

 

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ MŠ

 

7.7. – 23.7.2021                

 

PROVOZ MŠ ŠILHOVA

26.7. – 6.8.2021

 

 PROVOZ MŠ VRCHLICKÉHO –     BUDOVA VRCHLICKÉHO

 

 

9.8. – 20.8.2021

 

PROVOZ MŠ VRCHLICKÉHO –BUDOVA HUSOVY SADY
23.8. –31.8.2021

 PŘÍPRAVNÝ TÝDEN –

PROVOZ V KMENOVÉ MŠ

Prosíme rodiče o nahlášení docházky o prázdninách třídním učitelkám.

Děkuji, Dana Strnadová – ředitelka MŠ

 

 

OPATŘENÍ OD 1.9.2020

která vycházejí z metodiky MŠMT a Ministerstva zdravotnictví s přihlédnutím na podmínky a provoz MŠ

 

ORGANIZAČNÍ OPATŘENÍ:

  • zákonní zástupci dětí a dospělé osoby vstupují do MŠ s rouškou /MŠ-veřejná budova/, zdržují se v prostorách MŠ jen po nezbytně nutnou dobu
  • zákonný zástupce předá dítě učitelce v šatně /zákonní zástupci nevstupují do tříd/
  • děti mají v šatně roušku pro případ náhlého onemocnění či zhoršení zdravotního stavu

HYGIENICKÁ A PROTIEPIDEMICKÁ OPATŘENÍ:

  • nikdo s příznaky infekce dýchacích cest (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do školky vstoupit.
  • při vstupu do budovy je nutné provést dezinfekci rukou
  • před vstupem do třídy si děti důkladně umyjí ruce teplou vodou a mýdlem
  • všechny prostory MŠ jsou v průběhu dne opakovaně , krátkodobě a intenzivně větrané
  • úklid a dezinfekce hygienických zařízení probíhá vícekrát denně

 

DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

  • v době uzavření mateřské školy z důvodů mimořádných epidemiologických opatření, popřípadě jiných mimořádných událostí, bude zajištěna distanční výuka pro děti plnící povinné předškolní vzdělávání.

 

DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ

                           Dana Strnadová - ředitelka MŠ

 

 

 

Naše barevná školička:

img_20190831_103035.jpg

Naše krásná  zahrada:

img_20190831_102734.jpg

Tělocvična v MŠ:

img_20190831_102854.jpg

Barevná chodbička a do Koťátek cestička:

img_20171009_185021.jpg

scgody.jpg