Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

50000000.jpg

Vítáme Vás v naší školce

Blatná, Vrchlického :-)

Pevná linka: 383 422 078

materska.skola.vrchlickeho@seznam.cz

skoka.jpg

 

POZOR, ZMĚNA - K PŘIHLÁŠCE DO MŠ JE NUTNÉ DOLOŽIT VYJÁDŘENÍ LÉKAŘE!

                         OZNÁMENÍ

obrazek-zapis.jpg

 Ředitelství Mateřské školy Blatná, Vrchlického

 

vyhlašuje

  zápis dětí do MŠ

 pro školní rok

   2021/2022.

Zápis se bude konat bez přítomnosti dětí a rodičů

  v termínu od 3. do 7. května 2021

 

V souvislosti s epidemiologickou situací žádáme rodiče, aby si potřebné formuláře k zápisu předem vytiskli nebo vyzvedli v dané budově MŠ. Formuláře a potřebné informace najdete na webových stránkách MŠ.

https://ms-vrchlickeho.estranky.cz/

https://msvrchlickeho-husovysady.estranky.cz/

 

Podání žádosti a potřebných dokumentů proběhne bezkontaktní cestou – poštou či osobním podáním – vhozením zalepené obálky do speciální schránky v budově MŠ Vrchlického 726.

Doklady a formuláře potřebné k zápisu:

 - vyplněná a podepsaná Žádost o přijetí dítěte do MŠ

 - vyjádření lékaře o zdravotním stavu dítěte

 - kopie rodného listu dítěte

 

Dana Strnadová - ředitelka MŠ

Dokumenty naleznete ke stažení v rubrice Kritéria pro přijetí dětí a zápis do MŠ

 

INFORMACE PRO RODIČE K ZÁPISU DĚTÍ DO MŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Zápis dětí do MŠ pro školní rok 2021/2022 proběhne bezkontaktní cestou v termínu od 3. - 7. května 2021

Na webových stránkách mateřské školy (ve složce KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ DĚTÍ A ZÁPIS DO MŠ) najdete potřebné formuláře k vytištění:

Žádost o přijetí 
Vyjádření lékaře

Doložíte:

Kopii rodného listu dítěte
 

Vyplněné tiskopisy vložíte do zalepené obálky a vhodíte v termínu od 3. 5. do 7. 5. 2021 do označené schránky "ZÁPIS" u budovy MŠ Vrchlického, Vrchlického 726

Rodiče, kteří nemají možnost tisku formulářů, si mohou formuláře osobně vyzvednout v budově MŠ Vrchlického v termínu od 3. - 7. 5. 2021 od 10.00-12.00hodin - zvonek CHODBA

 

SDĚLENÍ REGISTRAČNÍHO ČÍSLA:

Po ukončení termínu pro podání žádostí bude v týdnu od 10.- 14. května 2021 rodičům telefonicky sděleno registrační číslo.

 

INFORMACE O PŘIJETÍ - NEPŘIJETÍ DÍTĚTE DO MŠ:

Informace o přijetí či nepřijetí dítěte do MŠ bude zveřejněna pod registračními čísly v budově MŠ VRCHLICKÉHO a na webových stránkách školy dne 31. 5. 2021 po dobu 15 dní.

 

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ MŠ

 

7.7. – 23.7.2021                

 

PROVOZ MŠ ŠILHOVA

26.7. – 6.8.2021

 

 PROVOZ MŠ VRCHLICKÉHO –     BUDOVA VRCHLICKÉHO

 

 

9.8. – 20.8.2021

 

PROVOZ MŠ VRCHLICKÉHO –BUDOVA HUSOVY SADY
23.8. –31.8.2021

 PŘÍPRAVNÝ TÝDEN –

PROVOZ V KMENOVÉ MŠ

Prosíme rodiče o nahlášení docházky o prázdninách třídním učitelkám.

Děkuji, Dana Strnadová – ředitelka MŠ

 

 

INFORMACE PRO RODIČE O PROVOZU

MŠ VRCHLICKÉHO, BLATNÁ od 12. 4. 2021

Od 12. 4. 2021 je umožněna přítomnost dětí, které plní povinné předškolní vzdělávání a mladší děti (3-5 let) přihlášené k předškolnímu vzdělávání v MŠ Vrchlického, jejichž zákonní zástupci vykonávají povolání nezbytné pro IZS, ve skupinách maximálně 15 dětí.

Na děti IZS se vztahuje úplata za předškolní vzdělávání a školní stravování je poskytováno za úplatu jako za běžných podmínek.

Příslušnost k vybraným profesím zákonný zástupce doloží škole potvrzením zaměstnavatele.

Provoz bude probíhat ve třídách:

MOTÝLKŮ a SOVIČEK

 

TESTOVÁNÍ DĚTÍ

 • testování dětí se provádí od 12. 4. 2021
 • preventivní antigenní test se provádí 1x týdně – v pondělí (test se provádí první den osobní přítomnosti dítěte v MŠ)
 • testovací den - pondělí od 6.30-8.00hodin (v jiný den pouze po předchozí domluvě)
 • preventivní test se vždy provádí bezprostředně po příchodu do mateřské školy v určeném prostoru – 1. patro ve třídě KOŤÁTEK
 • test provádí zákonný zástupce dítěte za přítomnosti pedagogického pracovníka MŠ 
 • v případě, že výsledek preventivního testu je negativní, doprovodí rodič dítě k šatně a oznámí jeho příchod paní učitelce
 • v případě, že výsledek preventivního testu je pozitivní, zákonný zástupce spolu s dítětem opustí MŠ a kontaktuje ošetřujícího lékaře, zajistí PCR test, kontaktuje MŠ s výsledkem testu
 • pokud rodič odmítne provést u dítěte antigenní test, nemůže se účastnit prezenční výuky
 • u dětí, které prodělaly onemocnění Covid-19 a neuplynulo více než 90 dní od pozitivního výsledku testu – toto prokazatelně doloží zprávou od lékaře, se testování neprovádí

 

Od 26.04. 2021 budeme v MŠ používat jiný druh testu. 

Video k testování: 

Obrázkový návod:      Testování Singclean

 

 

NOŠENÍ ROUŠEK V MŠ

- dítě přijde ráno do MŠ s rouškou, poté vyčká na výsledek testu

- pokud je výsledek negativní, do třídy vstupuje BEZ ROUŠKY

 

Věřím, že společně situaci zvládneme. Děkujeme za pochopení a spolupráci.

Dana Strnadová – ředitelka MŠ

 

 

Ošetřovné při nařízeném uzavření MŠ

Mateřská škola nevystavuje žádné potvrzení o uzavření provozu, ani nevydává žádný tiskopis. Formulář na ošetřovné a informace k ošetřovnému (z důvodu uzavření mateřské školy - COVID-19) naleznete na stránkách příslušné okresní správy sociálního zabezpečení.

 

Odkaz na žádost o ošetřovné zde:

https://eportal.cssz.cz/web/portal/-/tiskopisy/zoppd-m

Postup: Online formulář  - kliknout na VYPLNIT  - zaškrtnout NOVÁ ŽÁDOST - kliknout na VYGENEROVAT ČÍSLO ŽÁDOSTI - VYPLNIT ZBYTEK  ŽÁDOSTI - VYTISKNOUT - PŘEDAT DO SVÉ PRÁCE (Nejlépe předat koncem měsíce, aby byly správně vyplněny dny, kdy bylo čerpáno ošetřovné.)

V případě nějakých nejasností můžete volat na OSSZ Strakonice: 383 312 331

 

 

OPATŘENÍ OD 1.9.2020

která vycházejí z metodiky MŠMT a Ministerstva zdravotnictví s přihlédnutím na podmínky a provoz MŠ

 

ORGANIZAČNÍ OPATŘENÍ:

 • zákonní zástupci dětí a dospělé osoby vstupují do MŠ s rouškou /MŠ-veřejná budova/, zdržují se v prostorách MŠ jen po nezbytně nutnou dobu
 • zákonný zástupce předá dítě učitelce v šatně /zákonní zástupci nevstupují do tříd/
 • děti mají v šatně roušku pro případ náhlého onemocnění či zhoršení zdravotního stavu

HYGIENICKÁ A PROTIEPIDEMICKÁ OPATŘENÍ:

 • nikdo s příznaky infekce dýchacích cest (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do školky vstoupit.
 • při vstupu do budovy je nutné provést dezinfekci rukou
 • před vstupem do třídy si děti důkladně umyjí ruce teplou vodou a mýdlem
 • všechny prostory MŠ jsou v průběhu dne opakovaně , krátkodobě a intenzivně větrané
 • úklid a dezinfekce hygienických zařízení probíhá vícekrát denně

 

DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

 • v době uzavření mateřské školy z důvodů mimořádných epidemiologických opatření, popřípadě jiných mimořádných událostí, bude zajištěna distanční výuka pro děti plnící povinné předškolní vzdělávání.

 

DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ

                           Dana Strnadová - ředitelka MŠ

 

 

 

Naše barevná školička:

img_20190831_103035.jpg

Naše krásná  zahrada:

img_20190831_102734.jpg

Tělocvična v MŠ:

img_20190831_102854.jpg

Barevná chodbička a do Koťátek cestička:

img_20171009_185021.jpg

scgody.jpg