Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

50000000.jpg

Vítáme Vás v naší školce

Blatná, Vrchlického :-)

Pevná linka: 383 422 078

materska.skola.vrchlickeho@seznam.cz

skoka.jpg


 

 

7a8e8476-1f9f-4b47-8a0f-2c7123029c87.jpeg

 

 

 

OPATŘENÍ OD 1.9.2021

která vycházejí z metodiky MŠMT a Ministerstva zdravotnictví s přihlédnutím na podmínky a provoz MŠ

 

ORGANIZAČNÍ OPATŘENÍ:

  • zákonní zástupci dětí a dospělé osoby vstupují do MŠ s rouškou /MŠ-veřejná budova/, zdržují se v prostorách MŠ jen po nezbytně nutnou dobu
  • zákonný zástupce předá dítě učitelce v šatně /zákonní zástupci nevstupují do tříd/
  • děti mají v šatně roušku pro případ náhlého onemocnění či zhoršení zdravotního stavu

HYGIENICKÁ A PROTIEPIDEMICKÁ OPATŘENÍ:

  • nikdo s příznaky infekce dýchacích cest (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do školky vstoupit.
  • při vstupu do budovy je nutné provést dezinfekci rukou
  • před vstupem do třídy si děti důkladně umyjí ruce teplou vodou a mýdlem
  • všechny prostory MŠ jsou v průběhu dne opakovaně , krátkodobě a intenzivně větrané
  • úklid a dezinfekce hygienických zařízení probíhá vícekrát denně

 

DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

  • v době uzavření mateřské školy z důvodů mimořádných epidemiologických opatření, popřípadě jiných mimořádných událostí, bude zajištěna distanční výuka pro děti plnící povinné předškolní vzdělávání.

 

DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ

                         Dana Strnadová - ředitelka MŠ

 

 

 

Naše barevná školička:

img_20190831_103035.jpg

Naše krásná  zahrada:

img_20190831_102734.jpg

Tělocvična v MŠ:

img_20190831_102854.jpg

Barevná chodbička a do Koťátek cestička:

img_20171009_185021.jpg

scgody.jpg

 

 

 

povinna-publicita-ms-vrchlickeho-1.jpg

 

unnamed.jpg